Video học bơi

Video học bơi

Bao gồm các video HLV  hướng dẫn khách hàng học bơi: Bơi ếch, bơi sải, bơi ngửa, bơi bướm tại bể bơi Club M và. các tư thế bơi chuẩn, đẹp của khách hàng sau khi kết thúc khóa học bơi.

Kĩ thuật bơi sải

Kỹ thuật bơi sải cơ bản bao gồm các bước:

+ Bước 1: Kỹ thuật chân

+ Bước 2: Kỹ thuật tay

+ Bước 3: Kết hợp tay,chân,thở nước

 

HLV hướng dẫn khách hàng học bơi ếch 

Các bước học bơi ếch cơ bản bao gồm:

+ Tập chân ếch trên cạn

+Tập chân ếch dưới nước

+ Tập tay ếch trên cạn

+ Tập tay ếch dưới nước

+ Tập chân và tay ếch phối hợp thở trên cạn

+ Tập động tác bơi ếch dưới nước, chân và tay ếch phối hợp thở