Top 10 xu hướng tập luyện thể hình hot nhất 2017 | Mfitess

Top 10 xu hướng tập luyện thể hình hot nhất 2017

Theo ACSM (American College of Sports Medicine) - tổ chức khoa học tập luyện thể dục thể thao và y học thể thao lớn nhất trên thế giới, top 10 xu hướng tập luyện hot nhất năm 2017 (The Top 10 Fitness Trends of 2017) bao gồm:

Theo Dr.Axe