Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

Trung tâm thể thao giải trí Club M tổ chức miễn phí lớp phổ cập bơi, phòng chống tai nạn sông nước cho trẻ em trên địa bàn Quận Cầu Giấy 2014.