Thông báo thời gian mở cửa 2.9 | Club M Health & Fitness

Thông báo thời gian mở cửa 2.9

Kính gửi Quý khách hàng!

Câu lạc bộ Club M thông báo giờ mở cửa ngày 2.9.2016: