Thông báo

Thông báo

Để tăng thêm tính tiện ích cũng như đảm bảo quyền lợi của Quý Hội viên khi đến sử dụng dịch vụ tại Club M, bắt đầu từ ngày 25/1/2015, Club M áp dụng check in bằng thẻ cho tất cả các Hội viên.