Một số Asanan cơ bản trong Yoga | Club M Health & Fitness

Một số Asanan cơ bản trong Yoga

Có 7 cử động chính mà cơ thể sử dụng thông qua các Asana (tư thế) như: gập, duỗi, căng giãn, xoay ngoài, xoay trong, vặn và xoay tròn.
 


 

Các bài tập Yoga chỉ cần khoảng 30 – 60 phút mỗi ngày. Với mội tấm thảm, Yoga có thể giúp bạn khắc phục những hạn chế của cơ thể, tìm thấy sự cân bằng, sức mạnh của khối cơ. Có 7 cử động chính mà cơ thể sử dụng thông qua các Asana (tư thế) như: gập, duỗi, căng giãn, xoay ngoài, xoay trong, vặn và xoay tròn.

Yoga là một trong những cách thư giãn tốt nhất. Chúng tái tạo sức căng của cơ và khớp nhưng không làm cho mệt mỏi và quá sức. Thực hành Yoga làm cho bạn trẻ trung hơn, đem lại sự an lạc cho nội tâm và cải thiện sức khỏe.

Một số điều cần lưu ý trước khi thực hành Yoga:

  • Biết một số hạn chế của bản thân;
  • Đừng nên cử động quá sức, tránh làm đau cơ thể;
  • Ngồi thẳng người, cột sống nằm trên một đường thẳng;
  • Cần lời khuyên của người dạy, nếu không thì dựa vào các tài liệu nghe nhìn, sách hướng dẫn;
  • Cần tư vấn của bác sĩ nếu bạn có vấn đề về sức khỏe.
     

Shavasana - Tư thế xác chết
 

Sarvangasana - tư thế đứng trên vai
 

Pashchimottanasana - Ngồi uốn cong trước
 

Trikonasana - tư thế tam giác
 

Dhanurasana - Tư thế con thuyền
 

Matsyasana - Tư thế con cá
 

Halasana - Tư thế cái cày
 

Ardha-Matsyendrasana - Vặn cột sống 90 độ
 

Các Asana thường bắt đầu với thở chậm, tập trung tư tưởng và chú ý. Các cử động và hơi thở phải phối hợp nhau cho đến khi chúng phải hòa làm một. Nhịp thở hướng dẫn bạn sự bắt đầu và kết thúc của bài tập.

Dưới đây là một số Asana cơ bản trong Yoga:

Tư thế xác chết

(Corpse pose, Savasana)

Tư thế con thuyền

(Bow pose, Dhanurasana)

Tư thế ngồi dễ

(Easy pose, Sukhasana)

Tư thế con cào cào

(Locust pose, Salabhasana)

Tư thế cổ

(Neck exercise)

Tư thế con cá

(Fish pose, Matsyasana)

Tư thế nhấc vai

(Shouder lifts)

Ngồi uốn cong trước

(Seated forward bend, Paschimothasana)

Đảo mắt

(Eyes training)

Tư thế mãng xà

(Cobra pose, Bhujangasana)

Chào mặt trời

(Sun Salutation, Surya Namaskar)

Vặn cột sống 900

(Half spinal twist, Ardha Matsyendrasana)

Nhấc hai chân

(Double leg raises)

Tư thế vươn cổ

(Crane pose, Bakasana)

Đứng trên đầu

(Headstand, Sirshanana)

Tay ôm lấy thân

(Hands to feets, Pada Hastasana)

Đứng trên vai

(Shouder Stand, Sarvangasana)

Tư thế tam giác

(Triangle pose, Trikonasana)

Tư thế cái cày

(Plough pose, Halasana)

Tư thế thư giãn

(Final corpse)

Tư thế cây cầu

(Bridge pose, Setu Bandhasana)

Good pose