Các gói thẻ

Các gói thẻ

Các gói thẻ và mẫu thẻ chuẩn sử dụng tại Club M

1. Swimming Membership


- Hội viên sử dụng bể bơi & tham gia các lớp tập dưới nước (Aqua Aerobic, Aqua Zumba)

 

Swimming Membership


2. Fitness Membership
- Hội viên sử dụng các trang thiết bị trong phòng gym & được hướng dẫn cơ bản từ huấn luyện viên của câu lạc bộ khi luyện tập với các trang thiết bị này;
- Các lớp tập nhóm cơ bản với giáo viên.

 

Fitness Membership

 

3. Standard Membership
- Hội viên sử dụng bể bơi & tham gia các lớp tập dưới nước (Aqua Aerobic, Aqua Zumba)
- Hội viên sử dụng các trang thiết bị trong phòng gym & được hướng dẫn cơ bản từ huấn luyện viên của câu lạc bộ khi luyện tập với các trang thiết bị này;
- Các lớp tập nhóm cơ bản với giáo viên.

 

Standard Membership

 

4. Full Access Membership
- Hội viên sử dụng bể bơi & tham gia các lớp tập dưới nước (Aqua Aerobic, Aqua Zumba)
- Hội viên sử dụng các trang thiết bị trong phòng gym & được hướng dẫn cơ bản từ huấn luyện viên của câu lạc bộ khi luyện tập với các trang thiết bị này;
- Các lớp tập nhóm cơ bản với giáo viên.
- Khu vực thư giãn & khu bể ngâm, xông sục

 

Full Access Membership